CAml

Modul AML – prevencia legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu, uplatňovanie medzinárodných sankcii

Formuláre Pressure seal

je riešenie pre bezobálkovú korešpondenciu, ktorá ponúka moderný vysoko efektívny spôsob pri spracovaní a distribúcii dokumentov (napr. výplatná páska, daňové rozhodnutie, výzvu atď.)

e-MAJETOK

Systém pre evidenciu a bezpapierovú inventarizáciu hmotného majetku s využitím čiarového kódu, čítačky a tabletu.

Obálkovacie zariadenia

značky Paragon pre Off-line a on-line použitie

Na slovenskom trhu sa radíme medzi poskytovateľov špecializovaných IT riešení a služieb. Disponujeme tímom odborníkov, ktorých devízou sú rozsiahle znalosti kombinované so schopnosťou rozumieť biznisu – vďaka tomu tvoríme riešenia, ktoré v praxi úspešne fungujú. Na základe zmluvných vzťahov s partnermi aktívne rozvíjame spoluprácu, realizáciu projektov a obchodných prípadov.