Samospráva – Daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad

Pre samosprávy ponúkame riešenia na spracovanie daňových rozhodnutí, komunálneho odpadu, upomienok a ostatných tlačových úloh.

Riešenie je postavené na technológii pressure seal, ktorá uľahčí nezáživnú prácu a zefektívni náklady spojené s obálkovaním. Pri príprave samotného dizajnu formuláru spolupracuje s dodávateľmi informačných systémov.

Výsledný tvar doručenkových obálok je schválený Slovenskou poštou.

V prípade, že máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej kalkulácie, bez váhania nás kontaktujte.

Poskytujeme:

1. – technologický Outsourcing (prenájom zariadení)
2. – produkčný Outsourcing (tlač a obálkovanie dokumentov)
3. – úprava a tvorba softwaru pre tlač dokumentov

formular1