CAml PEP (politicky exponované osoby)

 • 0

CAml PEP (politicky exponované osoby)

Databáza CWA PEP obsahuje politicky exponované osoby (PEP) a dôležité osoby z viac ako 240 krajín vrátane Slovenska.

Prispôsobená a flexibilná štruktúra

 • Výber krajiny
 • vyhľadávanie v alternatívnych skriptoch (azbuky, arabčiny, mandarínčiny, čínštiny atď.)
 • voľný výber kategórie (hlava štátu, ministri, štátny tajomník, bývalí PEP, atď.)

Získané informácie

Klienti a partneri si môžu vybrať informácie, ktoré potrebujú filtrovať medzi jednotlivými kategóriami:

 • Hlava štátov
 • Predseda vlády
 • Podpredseda vlády
 • Ministri a štátny tajomníci
 • Vedúci ústredného orgánu štátnej správy
 • Poslanci
 • Sudcovia najvyššieho súdu, sudcovia ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa
 • Členovia dvora audítorov
 • Guvernér národnej banky a členovia
 • Veľvyslanci, konzulmi, diplomatmi
 • Vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov
 • Člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu
 • Člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia
 • Rodinní príslušníci a osoby úzko späté s PEP (manžel, manželka, dieťa, zať, nevesta, rodič)

 

Výhody

 • Efektívny automatický skríning veľkého počtu mien
 • Žiadne irelevantné údaje
 • Žiadne fámy a pochybné informácie nevedú k právnym problémov

Zdroje

 • Zdrojmi informácií pre CWA PEP sú takmer výlučne oficiálne štátne webové stránky a úradné vestníky.