Čo je pressure seal?

Pressure seal je riešenie pre bezobálkovú korešpondenciu, ktorá ponúka moderný vysoko efektívny spôsob pri spracovaní a distribúcii dokumentov (napr. výplatná páska, daňové rozhodnutie, výzva atď.)

tzv. bezobálková korešpondencia
predstavuje novú možnosť vysokej úspory nákladov v kancelárskom prostredí a je jednou z najlepších investícii, ktorú spoločnosť môže urobiť pre zvýšenie kvality spracovania, zabezpečenia a distribúcie jednostránkových dokumentov. Pomáha zvýšiť kvalitu služieb, znížiť možnosť chýb, počet potrebných pracovníkov, zabezpečiť tlačené dáta pred zneužitím.

Popis technológie
Jedná sa o proces, kde sa na dopredu pripravenom dokumente (formulár opatrený na vhodných miestach špeciálnym tlakovým lepidlom) z informačného systému na laserové tlačiarni vytlačia potrebné údaje vrátane adresy a následne sa (off-line nebo on-line) v jednom zariadení dokument zloží a zlepí do tvaru obálky.

Obálkovacie zariadenie
Toto zariadenie najprv dokument zloží do požadovaného tvaru. Následne tlakovými valcami aktivuje tlakové lepidlo nanesené na okrajoch dokumentu a celý formulár zalisuje tlakovými valcami na bezpečnú obálku, ktorá je pripravená k odoslaniu. Podľa nastavenia obálkovacieho zariadenia a podľa druhu formulára je možne využívať viacero spôsobov skladania formulára do tvaru výslednej obálky.

sklady

Výhody tohto riešenia
• úplne odpadá náročné vkladanie do obálok
• úspora v nákupe poštových obálok – nákup obálok nie je potrebný
• úspora času – príprava dokumentu sa výrazne zrýchli
• minimalizácia omylov – prakticky nemôže dôjsť k zaslaniu údajov inému adresátovi
• ochrana pred zneužitím citlivých informácii – pomerne ľahko technicky zaistiť kvalitnú ochranu tlačených údajov

Riešenie je použiteľné všade tam, kde sú rozposielané informácie na jednom liste papiera konkrétnemu adresátovi.

Ukážka spracovania formulárov pressure seal: