CAml Štátne podniky

  • 0

CAml Štátne podniky

Správa a riadenie štátnych podnikov je rovnako dôležité ako pracovať na popredných miestach v medzinárodných organizáciach, alebo vykonávať funkciu ministra prípadne poslanca národnej rady Slovenskej republiky. Početné štúdie poukazujú na riziká korupcie a iných nezákonných praktík vo vzťahu k štátnym podnikom. Dôkladnejší prístup pri obchodovaní so zástupcami štátnych podnikov malo za následok zníženie rizika protiprávneho konania týchto osôb v okolitých krajinách.

Získané informácie

Rozsiahla databáza štátnych podnikov je nevyhnutným nástrojom pre poznanie Vášho klienta a osôb s ním späté.

  • Databáza obsahuje subjekty a osoby podieľajúce sa na riadení štátneho podniku
  • Podniky v ktorých má štát kontrolu prostredníctvom úplného, väčšinového alebo významného menšinového vlastníctva

Zdroje

  • Väčšinou ide o oficiálne zdroje, vlády a ministerstvá , národné zoznamy štátnych podnikov a štátnych subjektov, oficiálne stránky spoločností.