CAml Sanction Lists

  • 0

CAml Sanction Lists

CWA Sanction Lists poskytuje všetky hlavné zoznamy finančných sankcií. Sankčné zoznamy, ktoré sú publikované zo strany regulačných orgánov a ďalších oficiálnych národných a medzinárodných organizácií a inštitúcií.

Získané informácie

Sankčné zoznamy okrem iného zahŕňajú:

  • Konsolidované zoznamy Bezpečnostnej rady OSN
  • Sankčné zoznamy Európskej únií
  • Sankčné zoznamy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, prípadne ďalších vládnych inštitúcií

Výhody

  • Sanction Lists je v súlade so zoznamami uverejnenými radou OSN a sankčným zoznam Európskej únie.
  • Pravidelná aktualizácia príslušných zoznamov
  • Automatický skríning veľkého počtu mien, optimalizácia procesu porovnávania mien a zhody

Zdroj

Zdroje sú výlučne úradné orgány.