e-OS karta

Modul Osobných kariet zamestnancov, ktorý v sebe zlučuje všetky potrebné dokumenty pre odovzdanie, prebratie a zverenie majetku organizácie zamestnancovi. Jednoduchá a prehľadná správa osobných kariet zamestnancov, majetkov a evidencia zamestnancov podľa organizačnej štruktúry organizácie. Možnosť pridávania užívateľov. Modul je možné prepojiť so systémom e-MAJETOK.