Kontakt

Fakturačné údaje:

Next Form, spol. s r.o.
Priehradná 3
821 07 Bratislava

IČO: 46 989 064
IČ DPH: SK2023700811

Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK5502000000003105693353
BIC: SUBASKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č.: 87290/B